Concerto Zapico: Forma Antiqva plays Baroque Dance MusicConcerto Zapico: Forma Antiqva plays Baroque Dance Music

Concerto Zapico

Audio

Disco: Concerto Zapico

25 de febrero de 2011


"Po sukcesach w rodzimej Hiszpanii stali si? cz?stymi go??mi na festiwalach ca?ego ?wiata."


Bracia Zapico utworzyli grup? Forma Antiqva specjalizuj?c? si? w interpretacjach muzyki dawnej trzyna?cie lat temu. Po sukcesach w rodzimej Hiszpanii stali si? cz?stymi go??mi na festiwalach ca?ego ?wiata.

Forma Antiqva zmienia sk?ad zale?nie od repertuaru. Na p?ycie "Concerto Zapico" znajdziemy barokow? muzyk? taneczn? W?och i Hiszpanii w wykonaniu tria: Aaron Zapico - klawesyn i organy, Daniel Zapico - teorba (lutnia basowa) i Pablo Zapico - gitara barokowa. Utwory z epoki baroku by?y napisane zwykle dla solistów, ale bracia Zapico opracowali je na dwa lub trzy instrumenty, z których ka?dy ma swoje partie solowe.

Album "Concerto Zapico" otwiera skoczne "Fandango" przypisywane Scarlattiemu. To klawesyn, to znowu gitara pe?ni? tu pierwszoplanow? rol?. Nastrojowe akordy gitary otwieraj? "Passacagli?" Kapspergera, a w jego "Toccata XI" mo?emy ws?ucha? si? w niskie tony teorby. W tle subtelnie wybrzmiewaj? tak?e barokowe organy. Liryczn?, chwytliw? melodi? odkryli bracia Zapico w temacie "Capona & Ciaccona" Kapspergera z 1640 r. W konfrontacji w?oskimi kompozytorami, ich hiszpa?scy rówie?nicy wydaj? si? nie mie? takiej fantazji. Album nagrano z dba?o?ci? o selektywne brzmienie instrumentów i zachowanie naturalnej akustyki Sala de Cambra w Gironie.

Volver a críticas